SÅDAN VIRKER TERAPI

Som emotions-fokuseret psykoterapeut anser jeg emotioner, eller følelser, som helt centrale for vores måde at være i verden på.


Dine følelser har indflydelse på din adfærd, handlinger, valg, fravalg og evne til at indgå i nære relationer.

DÉT VI LÆRTE SOM BØRN

Allerede som børn udvikles vores forhold til egne følelser. Mange har lært at holde deres følelser tilbage, bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke mærke dem.

Børn er kloge og tilpasser sig omgivelserne i et forsøg på at undgå ubehag, smerte og afvisning.

Hvad end vi har med os i bagagen, var dét vi lærte dengang en nødvendig og effektiv selvbeskyttelsesmekanisme.

Og vi tager barndommens indlærte ’strategier’ med os ind i voksenlivet.

NÅR ’STRATEGIEN’ GIVER PROBLEMER

Senere i livet kan dét, vi lærte i vores opvækst vise sig at være uhensigtsmæssigt i det voksne liv.

Det kan besvære din følelsesmæssige kontakt til dig selv, blive problematisk for dit samspil med andre mennesker og forstyrre din evne til at knytte nære relationelle bånd.

I sidste ende kan det lede til et liv med udækkede behov, meningsløshed, angst, stress og depression.

VI ER, I KRAFT AF VORES RELATIONER

Vi lærer at være mennesker gennem vores relationer.

Derfor er barndommens relation til de nære voksne – oftest vores forældre – dén der grundlæggende præger os mest og former vores opfattelse af os selv og andre.

Vi kan være opvokset i et relationelt miljø med de bedste muligheder for at udvikle en sund og hensigtsmæssig evne til at være i følelsesmæssig kontakt.

På den anden side kan barndommens vilkår have hæmmet eller bremset denne udvikling, så vi mangler følelsesmæssige kompetencer i voksenlivet.

Vores evne til at mærke os selv, vores behov og hvad der er godt for os kan have lidt så store tab, at det påvirker vores livsudførelse og generelle trivsel.

Og det kan vise sig nødvendigt at gennemgå en personlig udviklingsproces for at få genskabt denne evne.

MENNESKETS STØRSTE STYRKE

Mennesket er unikt og dets største styrke er evnen til at udvikle sig. Mennesker er ligeledes meningsdannende væsner – vi søger at finde mening.

Et psykoterapeutisk forløb hos mig kan hjælpe dig med at komme i meningsfuld kontakt med dig selv og herigennem opdage dine iboende ressourcer og potentialer.

Generhvervelsen af denne evne kan støtte din proces og iværksætte en frugtbar udvikling og forandring.

UDVIKLING OG FORANDRING

Det er forskelligt fra klient til klient, hvor udbytterigt et psykoterapeutisk forløb er og bliver.

Det beror dels på dine ressourcer og lyst til at arbejde, og i særdeleshed på mine personlige egenskaber, mit indgående kendskab til mig selv, min faglighed og evne til at møde dig empatisk, afstemt og anerkendende.

Afhængigt af disse faktorer kan terapien eksempelvis give dig:

 • øget bevidsthed, forståelse og selvindsigt
 • bedre selvværd
 • opbyggelse og fornyelse af identitet
 • vitalitet, indre kraft og lyst til at udfolde dig
 • klarhed, harmoni, balance og indre fred

Hermed kan du blive i stand til at:

 • sætte grænser og sige fra
 • træffe vigtige beslutninger
 • finde håb, mål, mening og retning
 • forandre forholdet til dig selv og dine relationer

PSYKISK TRIVSEL

I emotions-fokuseret terapi arbejdes der med de dybereliggende emotionelle processer, som kan:

 • forløse ubehag og smertefulde tilstande
 • transformere svære følelser
 • ændre uhensigtsmæssige mønstre

Erfaring og forskning understøtter, at psykisk trivsel øges, når klienter i samarbejde med terapeuten har været i stand til at mærke og møde stærke, svære og dybe følelser på en transformerende måde – som det netop sker i EFT.

Øget trivsel kan vise sig ved at give det enkelte menneske følelsen af overskud, handlekraft og glæde ved livet.

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).