OVERVEJER DU TERAPI?

INTET ER FOR STORT ELLER SMÅT 

Vi er alle forskellige.

Derfor er det individuelt, hvordan vi påvirkes af kriser og reagerer i svære situationer. Der er også forskel på hvordan vi håndterer forandringer, hvilke ressourcer vi har egen hånd og hvordan vi mestrer livet. Alt dette er helt individuelt og beror på det enkelte menneske.

Enhver af os kan på et tidspunkt i livet få brug for professionel hjælp til at komme videre. Alligevel kan beslutningen om at gå i terapi være svær, langvarig og fuld af tøven.

Måske tvivler du på, om din problematik er ’alvorlig nok’. Måske lever du en tro på, at du må og skal klare alting selv. Måske kræver det alt dit mod og overvindelse at dele ud af dine oplevelser, tanker og indre liv med en fremmed.

Du er ikke alene om at have det sådan. Og enhver problematik, situation eller oplevelse er velkomment hos mig.

VEJEN TIL TERAPI 

Der er mange veje ind i det terapeutiske rum. Det kan være, at:

– du oplever svære følelsesmæssige tilstande
– du har oplevelser fra din opvækst, som påvirker dit nutidige liv
– dine relationer er mangelfulde, vanskelige og uden næring
– dit forhold til dig selv er opslidende og konfliktfyldt
– du er ramt af udefrakommende omstændigheder
– du føler dig fastlåst og har svært ved at komme videre på egen hånd

Det kan også tænkes, at netop din situation ser helt anderledes ud.

Faktisk er sandsynligheden ret stor, idet årsagerne til at gå i terapi udspringer af en lang række forskellige faktorer.

Din historie er helt unik. Og jeg lytter gerne.

FORSKELLIGE TEMATIKKER

Du kan her se eksempler på nogle af de tematikker, jeg møder i min praksis.

Ring eller skriv til mig, hvis du er i tvivl om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig – det er ganske uforpligtende.

 • Skyld • Skam • Dårlig samvittighed
 • Angst • Bekymringer • Ængstelighed
 • Stress • Udmattelse • Tankemylder • Indre uro
 • Lavt selvværd • Selvkritik • Selvsabotage
 • Usikkerhed • Nervøsitet
 • Tristhed • Tomhed • Depressive tanker
 • Tab • Sorg • Sygdom • Dødsfald
 • Vrede • Raseriudbrud • Adfærdsproblemer
 • Omsorgssvigt • Seksuelle overgreb
 • Misbrug • Spiseforstyrrelser • Selvskade
 • Konflikter • Utroskab • Jalousi • Skilsmisse
 • Gaslighting • Manipulation • Grænsesætning
 • Ensomhed • Nærhedsangst • Frygt for at miste
 • Relationelle udfordringer • Parforhold •  Vold
 • Identitetskrise • Personlig udvikling

SKAB FORANDRING

Som EFT-terapeut anser jeg følelser som centrale for menneskers ageren i verden. Og jeg finder det helt naturligt, at vi påvirkes og reagerer følelsesmæssigt, når vi støder på nye udfordringer eller oplevelser. Særligt dem, der har stor betydning for os selv, vores relationer eller den verden vi indgår i.

Samtidig tror jeg på, at valget om at gå i terapi er et vigtigt skridt i retning mod at skabe forandring i dit liv.

I det terapeutiske rum vil jeg møde dig med varme, nærvær og empati, og jeg har en fordomsfri tilgang til dig, og det du deler. Jeg vægter relationen mellem os højt og ser den som det bærende element i din proces. Herfra tager vi afsæt i netop dine iboende ressourcer. Disse danner grobund for, at vi i fællesskab kan skabe den forandring du søger.

I terapien tager vi udgangspunkt i det, du er optaget af – dét der fylder mest i dig. Og sammen kan vi se på de besværligheder, du står med – både dem der primært opleves på de indre linjer i forholdet til dig selv. Og dem der typisk træder frem i din kontakt med andre.

TERAPI ER EN INVESTERING

Dit valg om at gå i terapi er en investering i dig, dit liv og dine relationer.

Terapien giver dig mulighed for at undersøge og se nærmere på dig selv og dine reaktionsmønstre. Du kan igennem terapien opnå en ny forståelse for de følelser, der ligger bag din måde at være i verden på. Og du kan opleve en større bevidsthed – både i forhold til dig selv og i din relation til andre mennesker.

Terapien kan også give dig et indblik i, hvad der kan ligge til grund for fx dine bekymringer, dit mindreværd og dine stress-symptomer.

Helt forenklet sagt er terapi vigtig information om dig – til dig.

Jeg hjælper dig mod større forståelse, selvindsigt og afklaring. Du kan herigennem finde nye veje til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv og derigennem opleve større tilfredshed, bedre trivsel og øget livskvalitet.

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).