EFT-METODEN

Emotions-fokuseret terapi hviler på veldokumenteret forskning.

Metoden viser gode og langtidsholdbare resultater og er en effektiv måde at skabe varig forandring.


Vores følelser fortæller os om noget er vigtigt, svært, rart eller farligt. Mange mennesker har lært at holde følelser tilbage, bytte følelser ud med andre følelser, eller slet ikke at mærke dem.

I terapien arbejder vi med dine følelser, så du kan bruge dem som et hjælpsomt kompas, der tjener dig hensigtsmæssigt.

DET INDRE KOMPAS

EFT står for Emotions-Fokuseret Terapi.

EFT anser vores følelser som et indre navigationssystem, der kontinuerligt fortæller os, om noget er godt, vigtigt, svært, ubehageligt eller farligt.

Vi mennesker har forskellige forhold til vores følelser. Nogle er i stand til at orientere sig indad, andre mærker lidt eller intet, nogle oplever overvældelse og følelsesmæssigt kaos, og andre har svært ved at begribe, hvad der foregår på det indre plan.

I den terapeutiske proces støttes du i at opbygge et fortroligt og pålideligt forhold til dine følelser. Derved kan du lære at bruge følelserne som et indre navigationsapparat, hvorfra du kan handle og orientere dig hensigtsmæssigt – både i eget liv og i relationen til andre mennesker.

TERAPEUTENS STÅSTED

EFT er en samtaleterapiform med en oplevelsesorienteret og fænomenologisk tilgang. I praksis betyder det, at jeg har opmærksomhed og fokus på din umiddelbare oplevelse i nuet.

Som terapeut sigter jeg mod at møde andre mennesker uden forudindtaget holdning og gør mig dermed fri for at fortolke, analysere og kategorisere dine udsagn og fortælling.

EFT’ens humanistiske og eksistentielle menneskesyn gør, at den professionelle terapeut ikke arbejder med absolutter og endegyldige sandheder.

Ligeledes er jeg ikke optaget af, hvorvidt noget er rigtigt-forkert, sandt-falsk eller godt-skidt og undlader at vurdere og bedømme.

HVAD KAN EFT?

Emotions-fokuseret terapi kan hjælpe dig med at:

blive opmærksom på dine følelser✔

lære at acceptere og tillade disse følelser✔

regulere dine følelser, uden at du bliver overvældet✔

udtrykke dine følelser✔

reflektere over dem for at danne mening✔

– og eventuelt transformere dem✔

DET UNIKKE MØDE

Undervejs i terapien kan der opstå en unik menneskelig kontakt af en helt særlig kvalitet.

I terapeutiske sammenhænge kaldes denne kontaktform ofte for et ’møde’, der kendetegnes ved autenticitet, åbenhed og høj grad af nærvær.

Dette muliggør, at din virkelighed og verdensbillede kan træde frem, netop som du oplever det – rent og uspoleret.

Og det er med udgangspunkt heri, at jeg udforsker og møder dine tanker, følelser og kropslige sansninger i det umiddelbare øjeblik.

Herfra kan jeg fx rette mit fokus mod at undersøge dine værdier, principper, opfattelser og livsanskuelse.

Derved får du indsigt i, hvordan disse er med til at præge og måske ligefrem forme dit liv, selvbillede og relation til andre.

RUMMET OG RELATIONEN

I EFT vægtes det trygge rum højt. Relationen mellem terapeut og klient anses som det bærende element og forudsætningen for enhver terapeutisk forandringsproces.

Som EFT-terapeut er det derfor min vigtigste opgave at møde dig empatisk, anerkendende, nysgerrigt og nærværende.

Herved skabes et trygt rum, hvori du kan være dig selv – med alt hvad du er.

Og forandringens paradoks er: “når jeg accepterer mig selv, som jeg er, så kan jeg ændre mig”

Vi er dermed nødt til at være os selv først, før vi kan forandre os.

Jeg støtter dig naturligvis i at mærke og opleve hele dig. Og så begynder forandringen.

ESSENSEN AF EFT

Den primære ophavsmand bag emotions-fokuseret terapi er den internationalt kendte Leslie Greenberg, tidligere professor i psykologi ved York University i Toronto, Canada.

Han anses som en af de mest fremtrædende forskere indenfor oplevelsesorienteret terapi, og både han og EFT-metoden høster stor opmærksomhed og anerkendelse verden over.

Leslie Greenberg udtrykker essensen af emotions-fokuseret terapi meget præcist med ordene:

”Du kan ikke forlade et sted, før du er ankommet”

Vejen til forløsning og forandring ligger ikke i at gå udenom eller væk fra ubehag – men derimod igennem alt det svære, ubehagelige og smertefulde.

EFT-METODEN

Emotions-fokuseret terapi er en bred metodisk tilgang med rødder i klientcentreret terapi, gestaltterapi, eksistentiel terapi, nyere emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi og kognitionsforskning.

Retningen er internationalt anerkendt. Som den første og eneste terapiform (indenfor den humanistiske, eksistentielle, oplevelsesorienterede metode), hviler den på veldokumenterede og velbeskrevne forskningsresultater – og mere end 40 års psykoterapiforskning.

EFT’en udmærker sig ved at vise gode og langtidsholdbare resultater, der gør sig særligt gældende i arbejdet med bl.a. depression, angsttilstande, spiseforstyrrelser, traumer, relationelle problematikker og svær selvkritik.

 

Læs om terapiens virkning og hvordan jeg arbejder i det terapeutiske rum:

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).