PSYKOTERAPEUT I VANLØSE

Velkommen.

Jeg hedder Carina Hedelund og er født i 1973.

Jeg er uddannet EFT-psykoterapeut (MPF) og specialiseret i emotioner og relationelle samspil. Derudover underviser jeg i psykologi.

I min praksis i Vanløse, hvor jeg tilbyder individuel samtaleterapi, egenterapi og supervision, kan du få professionel støtte i svære livssituationer og hjælp til personlig udvikling.

Et terapeutisk forløb hos mig kan:

  • forløse ubehag og smertefulde tilstande
  • ændre uhensigtsmæssige mønstre
  • øge din selvindsigt
  • styrke forholdet til dig selv og dine relationer
  • give dig mål og retning
  • og skabe varig forandring

Du kan herigennem opleve større glæde, fornyet livskraft og indre fred.

Psykoterapeut Carina Hedelund

HVEM ER JEG?

Jeg brænder for at hjælpe mennesker.

Interessen for psykologi opstod i min tidlige ungdom, og jeg har livet igennem været optaget af relationer, dynamikker og samspil. Dertil har jeg altid haft en stærk intuition og evne til at fornemme andre mennesker.

Mit valg om at uddanne mig til psykoterapeut faldt derfor meget naturligt.

Og så har jeg, som du, min egen historie og livssmerte. Jeg har gået meget i terapi, både før og i forbindelse med mit studie. Herigennem har jeg arbejdet i dybden med min bagage og har nu et indgående kendskab til mig selv. Det er en absolut nødvendighed for at kunne hjælpe mine medmennesker.

Jeg tror på, at det aldrig er for sent at få det bedre. Det er en af hjørnestenene i mit terapeutiske virke. Det ER muligt at skabe forandring. Og finde nye veje til et nærende og autentisk liv. Jeg har oplevet det – og vil gerne hjælpe dig med dit.

DET TRYGGE RUM

Jeg kan tilbyde dig et varmt og fortroligt rum – med ro og tid til fordybelse.

Rummet danner rammen for vores samtaler. Her har jeg fokus på hele dig – dine tanker, din krop og dine følelser. Jeg tager udgangspunkt i din oplevelse og møder dig med empati og nærvær – dér hvor du er.

Du får mulighed for at kigge indad og arbejde med dig selv. Sammen kan vi udforske lige præcis dét, du er optaget af på en måde, som er støttende, gavnlig og frugtbar for dig.

Udgangspunktet for vores samtaler er altid dét, der fylder mest i dig. Du er derfor med til at beslutte, hvad vi skal have fokus på – fra session til session.

Jeg vægter vores relation højt og har en fordomsfri tilgang til dig og det, du deler. Alt hvad du kommer med af bagage, udfordring eller konkret problemstilling er velkomment hos mig.

MINE KLIENTER SIGER

I min praksis arbejder jeg med unge og voksne i et aldersspænd fra 14 til +80 år. Du kan her læse nogle af deres oplevelser ved at gå i terapi hos mig:

BAG OM TERAPEUTEN

Privat bor jeg i et lille rækkehus i Glostrup. Jeg er glad for yoga og naturen, og meget af min fritid går med at læse bøger, lytte til true crime podcasts og pusle i haven. Mit hjem er arnestedet for min indre ro, og det er her kreativiteten får lov at blomstre.

Livet har velsignet mig med to voksne børn, svigerbørn og et lille barnebarn. Dertil er min tilværelse krydret med betydningsfulde venner og veninder.

I mange år har jeg lagt kræfter i frivilligt arbejde. For tiden er jeg engageret i bestyrelsesarbejdet i EFT-netværket, som er en forening af uddannede psykoterapeuter fra EFT-Instituttet.

Intet er for stort eller småt til terapi

Carina Hedelund, psykoterapeut (MPF) & underviser

UDDANNELSE

Jeg er emotionsfokuseret psykoterapeut (MPF). Dette er en 4-årig kvalitetsgodkendt uddannelse, som opfylder alle ministerielle krav. MPF betyder, at jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvilket er din garanti for, at jeg er veluddannet og erfaren.

Jeg har læst på EFT-Instituttet i København, hvorfra jeg både er eksamineret og certificeret.

Uddannelsen fokuserer på både teoretiske, metodiske, personlige, relationelle og etiske kompetencer.


ETIK & TAVSHEDSPLIGT

Jeg har naturligvis tavshedspligt og arbejder etisk forsvarligt ud fra Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt.

For løbende at udvikle min faglighed modtager jeg kyndig supervision hos en anerkendt supervisor og deltager i kurser, foredrag, workshops og terapeutiske netværksgrupper.

METODEN

EFT står for Emotion-Focused Therapy.

Denne metode har stor bredde, er international anerkendt, evidensbaseret og teoretisk velfunderet.

EFT’en hviler på 40 års psykoterapiforskning og udmærker sig især for dens gavnlige virkning og langvarige effekt.

Dertil er jeg som uddannet EFT-terapeut trænet i specifikke metoder og tilgange.

Terapiformen er oplevelsesorienteret og i den terapeutiske proces er jeg optaget af, hvad der sker i klienten ‘her og nu’, samt på emotioner og samspillet mellem krop, tanker og følelser.

EFT’en er effektiv ved en lang række problematikker – fra depressive tilstande, stress og angst til spiseforstyrrelser, traumatiske oplevelser, selvkritik og svære relationer.

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).