PSYKOTERAPEUT I VANLØSE

Jeg hedder Carina Hedelund og er født i 1973.

I min praksis i Vanløse tilbyder jeg individuel samtaleterapi. Her kan du få professionel støtte i svære livssituationer og hjælp til personlig udvikling.

Et terapeutisk forløb hos mig kan:

 • forløse ubehag og smertefulde tilstande
 • ændre uhensigtsmæssige mønstre
 • øge din selvindsigt
 • styrke forholdet til dig selv og dine relationer
 • skabe varig forandring

Du kan herigennem opleve større glæde, fornyet livskraft og indre fred.

Psykoterapeut Carina Hedelund

Intet er for stort eller småt til terapi

Carina Hedelund, 49 år, psykoterapeut

HVAD KAN JEG TILBYDE?

Jeg kan tilbyde dig et varmt og fortroligt rum – med ro og tid til fordybelse.

Rummet danner rammen for vores samtaler. Her får du mulighed for at kigge indad og arbejde med dig selv. Sammen kan vi udforske netop dét, du er optaget af på en måde, som er støttende, gavnlig og frugtbar for dig.

Udgangspunktet for vores samtaler er altid dét, der fylder mest i dig. Du er derfor med til at beslutte, hvad vi skal have fokus på – fra session til session.

Jeg har en empatisk, nærværende og fordomsfri tilgang til dig og det du deler. Og alt hvad du kommer med af bagage, udfordring eller konkret problemstilling er velkomment hos mig.

KOMPETENCER

I min praksis arbejder jeg med mænd og kvinder i alle aldre. De individuelle forløb er centeret omkring en række forskellige udfordringer, tematikker og problemstillinger.

Jeg er særligt kompetent i arbejdet med vrede, selvstøtte, beroligelse af nervesystemet samt forløsning af ubehag, indre konflikter og smertefulde tilstande. Alt sammen noget der gør dig i bedre stand til at klare tilværelsen, og de udfordringer du oplever.

Dertil er jeg som uddannet EFT-terapeut trænet i specifikke metoder og tilgange. Disse er særligt effektive overfor bl.a. angst, misbrug, svær selvkritik, relationelle problemer, traumatiske oplevelser og depressive lidelser.

Bøger - terapi

UDDANNELSE

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra EFT-Instituttet i København, som er en 4-årig kvalitetsgodkendt uddannelse.

EFT står for Emotion-Focused Therapy og er en international anerkendt, evidensbaseret og teoretisk velfunderet metode.

EFT’en hviler på 40 års psykoterapiforskning og udmærker sig ved at vise gode og langtidsholdbare resultater. Det gør sig særligt gældende i arbejdet med depression, angsttilstande, spiseforstyrrelser, traumer, relationelle problemer og svær selvkritik.

Jeg har tavshedspligt og følger det etiske regelsæt fra Dansk Psykoterapeutforening. Derudover modtager jeg løbende kyndig supervision og deltager i kurser, foredrag, workshops og terapeutiske netværksgrupper.

ERFARING

 • Følelsesmæssige eller kropslige besværligheder: usikkerhed, skyld, skam, lavt selvværd, selvkritiske tanker, tab, sorg, livskriser, ensomhed, søvnløshed, nervøsitet og indre uro
 • Relationelle problematikker: konflikter, utroskab, skilsmisse, manipulation, uklare grænser og manglende følelsesmæssig kontakt
 • Svære vilkår: overgreb, krænkelser, mobning, omsorgssvigt og opvækstmiljø præget af alkohol
 • Psykiske tilstande og lidelser: angst, stress, depression, spiseforstyrrelser og misbrug
 • Eksistensspændinger og polariteter: livet/døden, adskilt/forbundet, frihed/nødvendighed og mening/meningsløshed.

MÅLGRUPPER

Pårørende til alkoholmisbrugere er en selvvalgt målgruppe, hvor jeg arbejder med både unge og voksne børn af alkoholikere, partnere og øvrige familiemedlemmer.

Fokus er ofte rettet mod de kendetegn, der gør sig gældende i misbrugsfamilier. Her kan miljøet være præget af skænderier, fortielser, løgne eller benægtelse. Hvilket kan efterlade barnet eller partneren med overvældende følelser af dyb skam, svigt, afmagt, isolation, forkerthed og manglende tillid til egen dømmekraft.

Sårbare unge mennesker finder ofte vej til min praksis. Her finder de støtte i en anerkendende, respektfuld voksen. Jeg ser dem, lytter og er villig til at forstå verden, som de oplever den. Og det skaber grobund for at arbejde med fx angst, usikkerhed, stress, mobning, eksklusion, ensomhed og familiære problematikker.

UDDANNELSE

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra EFT-Instituttet i København, som er en 4-årig kvalitetsgodkendt uddannelse.

EFT står for Emotion-Focused Therapy og er en international anerkendt, evidensbaseret og teoretisk velfunderet metode.

EFT’en hviler på 40 års psykoterapiforskning og udmærker sig ved at vise gode og langtidsholdbare resultater.

Jeg har tavshedspligt og følger det etiske regelsæt fra Dansk Psykoterapeutforening. Derudover modtager jeg løbende kyndig supervision og deltager i kurser, foredrag, workshops og terapeutiske netværksgrupper.

ERFARING

 • Følelsesmæssige eller kropslige besværligheder: usikkerhed, skyld, skam, lavt selvværd, selvkritiske tanker, tab, sorg, livskriser, ensomhed, søvnløshed, nervøsitet og indre uro
 • Relationelle problematikker: konflikter, utroskab, skilsmisse, manipulation, uklare grænser og manglende følelsesmæssig kontakt
 • Svære vilkår: overgreb, krænkelser, mobning, omsorgssvigt og opvækstmiljø præget af alkohol
 • Psykiske tilstande og lidelser: angst, stress, depression, spiseforstyrrelser og misbrug
 • Eksistensspændinger og polariteter: livet/døden, adskilt/forbundet, frihed/nødvendighed og mening/meningsløshed.

MÅLGRUPPER

Pårørende til alkoholmisbrugere er en selvvalgt målgruppe, hvor jeg arbejder med både unge og voksne børn af alkoholikere, partnere og øvrige familiemedlemmer.

Fokus er ofte rettet mod de kendetegn, der gør sig gældende i misbrugsfamilier. Her kan miljøet være præget af skænderier, fortielser, løgne eller benægtelse. Hvilket kan efterlade barnet eller partneren med overvældende følelser af dyb skam, svigt, afmagt, isolation, forkerthed og manglende tillid til egen dømmekraft.

Sårbare unge mennesker finder ofte vej til min praksis. Her finder de støtte i en anerkendende, respektfuld voksen. Jeg ser dem, lytter og er villig til at forstå verden, som de oplever den. Og det skaber grobund for at arbejde med fx angst, usikkerhed, stress, mobning, eksklusion, ensomhed og familiære problematikker.

KONTAKTFORMULAR


(Husk at tjekke dit spamfilter, da mit svar til dig kan finde på at hoppe deri).